01Ιούλιος2022

Άρθρα

Υλικοτεχνική υποδομή

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και λοιπή υποδομή. Το Αμφιθέατρο διαθέτει σύστημα αυτόματης διερμηνείας, σύγχρονο εξοπλισμό ήχου και φωτισμού.

Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο μηχάνημα Τηλεδιάσκεψης.

Οι αίθουσες του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» διατίθενται εκτός άλλων και στις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για:
-  Διαλέξεις
- Ορκωμοσίες
- Συναντήσεις/ Συνεδριάσεις
- Συνελεύσεις
- Αναγορεύσεις διδακτόρων

Οι αίθουσες και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του κτηρίου καθώς και τα δωμάτια του Ξενώνα, παραχωρούνται έπειτα από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων και έγκριση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ενέργειες. 

 ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 

«Σταύρος Νιάρχος» 

Πανεπιστημιούπολη 45110,Ιωάννινα