01Ιούλιος2022

Άρθρα

Κτιριακή υποδομή ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. "Σταύρος Νιάρχος"

 ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

ΙΣΟΓΕΙΟ:

 • Αμφιθέατρο-αίθουσα εκδηλώσεων
 • Υποστηρικτική αίθουσα Αμφιθεάτρου
 • Εργαστήριο Η/Υ για χρήση από τους σπουδαστές του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
 • Αποθήκη τεχνικού εξοπλισμού
 • Φουαγιέ
 • Αίθουσα συνεδριάσεων
 • Καφετέρια
 • Τουαλέτες
 • Βιβλιοθήκη
 • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (σεμινάρια, προβολές, διαλέξεις, κ.λπ.)
 • Γραφείο πληροφοριών & θυρωρείο

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) 

 • Γραφείο Διοίκησης Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης

 • 2 Εργαστήρια Η/Υ (πιστοποιημένα)

 • Δύο αίθουσες διδασκαλίας (πιστοποιημένες)

ΟΡΟΦΟΣ:

 • Γραφεία Διοίκησης (Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού και Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Προβολής Δράσεων) 
 • Αίθουσες διδασκαλίας (2 των 38 ατόμων, 5 των 18 ατόμων)
 • 2 Γραφεία διδασκόντων
 • Τουαλέτες

 ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 

«Σταύρος Νιάρχος» 

Πανεπιστημιούπολη 45110,Ιωάννινα