04Δεκέμβριος2022

Άρθρα

Επικοινωνία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΚΕΠΠΕΕ – «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων 
45110 Ιωάννινα

 Δούκας Ηλίας

Υπεύθυνος ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.

"Σταύρος Νιάρχος"

 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)
 
Ιωάννα Ντούβλη
 

 +30 26510 09153

 +30 26510 09229

Ιωάννα Φώτου

 +30 26510 09132

 +30 26510 09229 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
Δούκας Ηλίας

 +30 26510 09136

 +30 26510 09229 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

Μαρία Παπαδοπούλου

 +30 26510 09141

 +30 26510 09230

 ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 

«Σταύρος Νιάρχος» 

Πανεπιστημιούπολη 45110,Ιωάννινα