ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Εκδήλωση με θέμα:
«Προοπτικές της Δια Βίου Μάθησης στο νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Εκ μέρους του Προέδρου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή κ. Σπύρου Γεωργάτου,
σας προσκαλούμε σε Εκδήλωση με θέμα: «Προοπτικές της Δια Βίου Μάθησης στο νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 10:00 π.μ., στο ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ομιλίες:
«Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης φορέας εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»,
με εισηγητή τον κ. Αναστάσιο Μικρόπουλο, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Η Δια Βίου Εκπαίδευση στην Ευρώπη. Μελέτες περίπτωσης»,
με εισηγήτρια την κ. Πολυξένη Παγγέ, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Invitation 27 2 2019