ΝΕΑ Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης (ΙΟΥΛΙΟΣ 2019)
Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης υλοποιούνται με Βιντεομαθήματα (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum κ.ά.) και οδηγούν σε λήψη Πιστοποιητικού από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σεμινάρια-Ιούλιος 2019
«ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»
«Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)»
«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»

Περισσότερες πληροφορίες: http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/elearn