ΝΕΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»
(Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, 13:00-15:00, Αμφιθέατρο Π.Τ.Δ.Ε., α όροφος)
Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Δρ. Ασημίνα Κούρου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα εξής μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
Μέλη Δ.Ε.Π., Μέλη Ε.Ε.Π., Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Μέλη Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικοί υπάλληλοι, Συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες, Προσωπικό ασφαλείας
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on-line στον σύνδεσμο που ακολουθεί, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2019 (11.00 π.μ.) και θα παραμείνει ενεργός έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019 (11.00 π.μ.):
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist
Flyer staff 9 12 2019