Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το πρόγραμμα με τίτλο
«Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών» (Απρίλιος - Νοέμβριος 2022)
θα παραταθούν μέχρι τις 11 Απριλίου 2022

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/elearn

 


2022 03 COURSITY POSTER EIDIKH final 01