Εισήγηση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Οργάνωση Κινητικότητας Leonardo Da Vinci, PLM: Η περίπτωση των προγραμμάτων του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» μετά από πρόσκληση του ΙΚΥ.

Η ημερίδα του ΙΚΥ «Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων Κινητικότητας Leonardo Da Vinci 2012» (Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012) απευθύνονταν σε περισσότερους από 100 φορείς υλοποίησης προγραμμάτων Leonardo από όλη την Ελλάδα. Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε από την κα Μαρία Παπαδοπούλου και αφορούσε στην παρουσίαση της στρατηγικής του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων Leonardo Da Vinci με βάση τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα». Η παρουσίαση PowerPoint έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Η παρουσίαση του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται ΕΔΩ.