Συμμετοχή της κας Μαρίας Παπαδοπούλου, σε επίσκεψη μελέτης του CEDEFOP για στελέχη εκπαίδευσης και κατάρτισης με τίτλο “Promoting quality in cross-border mobility”, (21-24 Μαρτίου 2011), Zwolle, Ολλανδία.

Η επίσκεψη μελέτης διοργανώθηκε από την Ολλανδική Εθνική Μονάδα Συντονισμού του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci σε συνεργασία με το CINOP, ερευνητικό και συμβουλευτικό κέντρο για θέματα Δια Βίου Μάθησης. Η επίσκεψη μελέτης είχε ως αντικείμενο την διασφάλιση ποιότητας στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων διακρατικής κινητικότητας.

Το CEDEFOP Study Visit Group Report «"Promoting quality in cross-border mobility" είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.