• Καλή Πρακτική

  Καλή Πρακτική

  Το πρόγραμμα Leonardo του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΠΙ με τίτλο «Εργασιακή εμπειρία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας» (2010-2012) διακρίθηκε από το Ι.Κ.Υ. (Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης) ως Παράδειγμα Καλής Πρακτικής (Good Practice).
 • Βράβευση

  Βράβευση

  Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΠΙ βραβεύτηκε από το Ι.Κ.Υ. για τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στο σχεδιασμό και υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας Leonardo Da Vinci. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε τελετή απονομής στο πλαίσιο συνεδρίου του Ι.Κ.Υ. με τίτλο «Leonardo Da Vinci: Προωθώντας μία κοινωνία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας» (Αθήνα, 30/11/2012)
 • Διάκριση

  Διάκριση

  Το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Ευρωπαϊκή κινητικότητα Πτυχιούχων με στόχο την πρακτική άσκηση» (2013-2014) συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στο συνέδριο της Κομισιόν με τίτλο "European Monitoring Conference–Work Based Learning and Apprenticeships", που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2014.
 • 1
 • 2
 • 3

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης [πρώην Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)] του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1994 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με στόχο την υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης.
Σημείωση: Βάσει του Ν.4093, όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) μετονομάζονται σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2).

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος», που ιδρύθηκε με την χορηγία του ομώνυμου Κοινωφελούς Ιδρύματος, με σκοπό την ενίσχυση της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στους τομείς της ελληνικής παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Από τις 27/10/2014 Διευθυντής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης είναι ο Καθηγητής, κ. Ανδρέας Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανη. Η διαχείριση των προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία διαθέτει πιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών ISO9001:2000.Σύμφωνα με το Καταστατικό του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «όργανα διοίκησης του ΚΕΚ είναι η Επιτροπή Ερευνών και το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών, τα οποία συγκαλούνται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος προεδρεύει και στις συνεδριάσεις».

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΚΕΔΙΒΙΜ διαθέτει πιστοποίηση δομών και υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με Κωδικό Πιστοποίησης 6644-06, η οποία από το 2006 μέχρι σήμερα ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Το καθαρό εμβαδόν της δομής είναι 481τμ.,με 1 πιστοποιημένη αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας 25 ατόμων και 2 αίθουσες πληροφορικής δυναμικότητας 25 ατόμων(2Χ25).

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το 2012 το ΚΕΔΙΒΙΜ βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το 2015 η δράση του εντάχθηκε στην Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Τα προγράμματα τού ΚΕΔΙΒΙΜ έχουν διακριθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής (good practice) τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.