Το πέμπτο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πτυχιούχων Leonardo Da Vinci του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (πρώην Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Ευρωπαϊκή κινητικότητα Πτυχιούχων με στόχο την πρακτική άσκηση»(2013-2014) συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στο συνέδριο της Κομισιόν με τίτλο "European Monitoring Conference–Work Based Learning and Apprenticeships", που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2014. Στο συνέδριο συμμετείχαν 142 προγράμματα καλής πρακτικής (good practice) Leonardo και Erasmus από 27 ευρωπαϊκές χώρες, 5 εκ των οποίων από την Ελλάδα, με μοναδικό τριτοβάθμιο ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, 30 άνεργοι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε 16 οργανισμούς σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Βενετσάνος Μαυρέας, ενώ διοικητική υπεύθυνη είναι η κα Μαρία Παπαδοπούλου, υπεύθυνη δράσεων κινητικότητας Leonardo στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο έχει συντονίσει έως τώρα 5 προγράμματα κινητικότητας Leonardo, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 94 άτομα που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση σε 40 οργανισμούς σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Το 2012 το Κέντρο βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στο σχεδιασμό και υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Leonardo.