Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας ανακοινώνουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών (6.10.2014 – 24.2.2015) και υλοποιείται αποκλειστικά με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Από 16 Ιουνίου έως 3 Οκτωβρίου 2014

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.digilit-edu.net ή στη Γραμματεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (τηλ. 26510-09141, 26510-09131, elearn@uoi.gr)