Εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα

Από το 2014 το ΚΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης σε μία ευρεία γκάμα αντικειμένων που σχετίζονται με επιστήμες υγείας, θετικές επιστήμες, οικονομία και διοίκηση, πληροφορική,παιδαγωγικά και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2017 μέχρι σήμερα μέρος των προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., και συγκεκριμένα τα προγράμματα με τίτλο "Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" (MOOCs) του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχουν προσφερθεί δωρεάν σε 19.475 εκπαιδευόμενους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Προγραμμάτων εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σε όλα τα προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εφαρμόζεται οριζόντια ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Προγραμμάτων εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Απόφαση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αρ. Συνεδρίας 17/Ημερ. 05-02-2021, Θέμα 3).


Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ΤΡΕΧΟΝΤΑ προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διαβάστε περισσότερα


Δια ζώσης πρόγραμμα «Εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες»

  • Τίτλος προγράμματος: «Εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες»
  • Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Σταύρος Νικολόπουλος, Αντιπρύτανης
  • Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Νικολέττα Τσιτσανούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Διδάσκοντες: Οι διδάσκοντες του προγράμματος διαθέτουν πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
  • Διάρκεια προγράμματος: 10 Νοεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
  • Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR).
  • Περιλαμβάνει 130 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας και απευθύνεται σε ενήλικες πρόσφυγες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες θα επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να αντεπεξέρχονται επιτυχώς σε επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία. Με τη λήξη των μαθημάτων, εκτός από το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης που θα χορηγηθεί, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
     Διδακτικές ενότητες

• Εναρκτήρια συνάντηση (διαμόρφωση συμβολαίου μάθησης)
Εισαγωγική ενότητα:
α) Το ελληνικό αλφάβητο
β) Χαιρετισμοί-Γνωριμία-Συστάσεις
γ) Ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών

• Οικογένεια, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητες, γλώσσες
• Καθημερινή ρουτίνα
• Μέσα Μαζικής Μεταφοράς- Προσανατολισμός
• Αγορές
• Τα επαγγέλματα-Αναζητώντας εργασία
• Διαμονή
• Υγεία


Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης για Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσής του (ΦΕΚ Β4, 5-1-2018, Αριθμ. 229722/Ζ1, άρθρο 2), ένας από τους σκοπούς τού Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη προσωπικού και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η οργάνωση των δράσεων θεσμοθετείται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΦΕΚ Β 3335/10-8-2020), και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 με τίτλο «Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προσωπικού και φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/επιμόρφωσης για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων . 

Διαβάστε περισσότερα


Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης για τα μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσής του (ΦΕΚ Β4, 5-1-2018, Αριθμ. 229722/Ζ1, άρθρο 2), ένας από τους σκοπούς τού Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη προσωπικού και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η οργάνωση των δράσεων θεσμοθετείται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΦΕΚ Β 3335/10-8-2020), και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 με τίτλο «Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προσωπικού και φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Από το 2014 το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχεδιάζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα για τα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διαβάστε περισσότερα