Εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα

Από το 2014 το ΚΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης σε μία ευρεία γκάμα αντικειμένων που σχετίζονται με επιστήμες υγείας, θετικές επιστήμες, οικονομία και διοίκηση, πληροφορική,παιδαγωγικά και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2017 μέχρι σήμερα μέρος των προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., και συγκεκριμένα τα προγράμματα με τίτλο "Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" (MOOCs) του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχουν προσφερθεί δωρεάν σε 19.475 εκπαιδευόμενους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Προγραμμάτων εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σε όλα τα προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εφαρμόζεται οριζόντια ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Προγραμμάτων εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Απόφαση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αρ. Συνεδρίας 17/Ημερ. 05-02-2021, Θέμα 3).


Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ΤΡΕΧΟΝΤΑ προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διαβάστε περισσότερα


Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης για Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσής του (ΦΕΚ Β4, 5-1-2018, Αριθμ. 229722/Ζ1, άρθρο 2), ένας από τους σκοπούς τού Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη προσωπικού και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η οργάνωση των δράσεων θεσμοθετείται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΦΕΚ Β 3335/10-8-2020), και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 με τίτλο «Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προσωπικού και φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/επιμόρφωσης για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων . 

Διαβάστε περισσότερα


Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης για τα μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσής του (ΦΕΚ Β4, 5-1-2018, Αριθμ. 229722/Ζ1, άρθρο 2), ένας από τους σκοπούς τού Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη προσωπικού και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η οργάνωση των δράσεων θεσμοθετείται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΦΕΚ Β 3335/10-8-2020), και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 με τίτλο «Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προσωπικού και φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Από το 2014 το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχεδιάζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα για τα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διαβάστε περισσότερα