Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης με Βιντεομαθήματα – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Έναρξη μαθημάτων: 30 Απριλίου 2018
- Καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο
(βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum κ.ά.)
- Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Δωρεάν παρακολούθηση
Εφόσον κάποιος επιθυμεί να λάβει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, καλείται να καταβάλει ένα προσιτό αντίτιμο.

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (7 Εβδομάδες)
Περιγραφή μαθήματος: https://vimeo.com/212221951
Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 65€ για απόκτηση Πιστοποιητικού

Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (6 Εβδομάδες)
Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 70€ για απόκτηση Πιστοποιητικού

Μαθησιακές δυσκολίες: Θεωρία και Πράξη (6 Εβδομάδες)
Περιγραφή μαθήματος: https://vimeo.com/212221875
Παναγιώτα Δημητροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 60€ για απόκτηση Πιστοποιητικού

Διδακτικές Προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το Scratch (5 Εβδομάδες)
Περιγραφή μαθήματος: https://vimeo.com/237400230
Δρ. Αναστάσιος Λαδιάς, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής,
Επιστημονικά υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 60€ για απόκτηση Πιστοποιητικού

Η συγγραφή και η παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας (5 Εβδομάδες)
Περιγραφή μαθήματος: https://vimeo.com/212221920
Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Κόστος: 60€ για απόκτηση Πιστοποιητικού

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαζόμενους στον χώρο της Εκπαίδευσης, Ειδικούς ψυχικής υγείας (σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές κ.ο.κ.), Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, Γονείς, σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στα αντικείμενα των σεμιναρίων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο
www.coursity.gr
https://vimeo.com/212244516


«Ιατρική Γενετική 2018» - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (Εξ αποστάσεως Εξειδικευμένη Επιμόρφωση)

Συνέχιση και ολοκλήρωση προγράμματος «Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική Γενετική: 2017-2018», που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ), από 2/10/2017 έως 31/12/2017.

Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει το πρόγραμμα για δεύτερη φορά.

Ενδεικτικά αντικείμενα:
Εισαγωγή στην Κυτταρογενετική, Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες, Μενδελιανή Ιατρική Γενετική, Μη-Μενδελιανή Ιατρική Γενετική, Μοριακή Διάγνωση, Γενετική Συμβουλευτική, Γονιδιωματική Ιατρική, Προγεννητική Διάγνωση Μονογονιδιακών Νοσημάτων, Προγεννητική Διάγνωση και Θεραπεία, Συγγενείς Ανωμαλίες, Σύνδρομα, Γενετική του Καρκίνου, Φαρμακογονιδιωματική, Γονιδιακή Θεραπεία, Βιοηθική και Κοινωνικές Διαστάσεις της Γενετικής.
Απευθύνεται σε:
Επαγγελματίες υγείας, απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Ανωτάτης Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων) καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών με ειδικό ενδιαφέρον προς το αντικείμενο.
Επιστημονικά Υπεύθυνοι:
Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εμμανουήλ Καναβάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.medical-genetics-uoi.net/

 


Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Γνώση χωρίς σύνορα-Νέες ευκαιρίες

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος υλοποιούνται ένα πλήθος διαφορετικών προγραμμάτων, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, που έχουν ως σκοπό να μεταδώσουν στους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους εξειδικευμένες γνώσεις,
στο χώρο της οικονομίας, της διοίκησης, των χρηματοοικονομικών, της ναυτιλίας, της ψυχολογίας και της συμβουλευτικής σε γνωστικά αντικείμενα όπως η διοίκηση μονάδων υγείας, η διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, το στρατηγικό μάνατζμεντ, η διοίκηση δημοσίων οργανισμών, η εφαρμοσμένη συμβουλευτική, η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων κ.α.
Το πρόγραμμα «Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες» απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, πτυχιούχους ακαδημιών και μεταλυκειακών ιδρυμάτων, καθώς και σε απόφοιτους Λυκείου με επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας.
Η εκπαίδευση των προγραμμάτων γίνεται μέσω του διαδικτύου και με τη χρήση αναρτημένου, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, εκπαιδευτικού – συγγραφικού υλικό, προσεχτικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Στα προγράμματα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ (καθηγητές) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία.
Η πιστοποίηση των γνώσεων γίνεται με διαδικτυακά τεστ εντός ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη λήψη του πιστοποιητικού επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης
και η χορήγηση των προβλεπόμενων πιστωτικών μονάδων (ECVET).
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Μιχαήλ-Θεολόγος Χλέτσος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
www.elearn.econ.uoi.gr/elearn/gr/index.html