Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης με Βιντεομαθήματα (MOOCs) 

Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης με Βιντεομαθήματα (MOOCs)
πραγματοποιούνται σε καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum κ.ά.) και οδηγούν σε λήψη Πιστοποιητικού από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα σεμινάρια προσφέρονται δωρεάν, με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε όλους για πρόσβαση σε μία καινοτόμα διαδικασία μάθησης με υψηλή ποιότητα.
Εφόσον κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να λάβει Πιστοποιητικό, καλείται να καταβάλει ένα προσιτό αντίτιμο.

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=5sW7fWcxH-Y
Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης
Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διάρκεια: 30/10-17/12/2017
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 65 Ευρώ για απόκτηση Πιστοποιητικού

Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρία και Πράξη
https://www.youtube.com/watch?v=v4ydK5fz0Ls
Παναγιώτα Δημητροπούλου
Σχολική Ψυχολόγος, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διάρκεια: 30/10-15/12/2017
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 60 Ευρώ για απόκτηση Πιστοποιητικού

Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας
https://www.youtube.com/watch?v=1LAjcAR2y-8
Αναστάσιος Μικρόπουλος
Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διάρκεια: 13/11-18/12/2017
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 70 Ευρώ για απόκτηση Πιστοποιητικού

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαζόμενους στον χώρο της Εκπαίδευσης, Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, Γονείς, Σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στα αντικείμενα των σεμιναρίων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο
www.coursity.gr


Εξ αποστάσεως Εξειδικευμένη Επιμόρφωση - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
«Ιατρική Γενετική»

(Νέος Κύκλος: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)

Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει το πρόγραμμα για δεύτερη φορά.

Ενδεικτικά αντικείμενα:
Εισαγωγή στην Κυτταρογενετική, Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες, Μενδελιανή Ιατρική Γενετική, Μη-Μενδελιανή Ιατρική Γενετική, Μοριακή Διάγνωση, Γενετική Συμβουλευτική, Γονιδιωματική Ιατρική, Προγεννητική Διάγνωση Μονογονιδιακών Νοσημάτων, Προγεννητική Διάγνωση και Θεραπεία, Συγγενείς Ανωμαλίες, Σύνδρομα, Γενετική του Καρκίνου, Φαρμακογονιδιωματική, Γονιδιακή Θεραπεία, Βιοηθική και Κοινωνικές Διαστάσεις της Γενετικής.
Απευθύνεται σε:
Επαγγελματίες υγείας, απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Ανωτάτης Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων) καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών με ειδικό ενδιαφέρον προς το αντικείμενο.
Επιστημονικά Υπεύθυνοι:
Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εμμανουήλ Καναβάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διάρκεια προγράμματος: 2/10/2017 - 25/6/2018
Εγγραφές: 19 Ιουνίου - 29 Σεπτεμβρίου 2017
http://www.medical-genetics-uoi.net/

 


Εξ αποστάσεως επιμόρφωση - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
«Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες»

(Νέος Κύκλος: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

Μετά από την επιτυχημένη υλοποίηση του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος
«Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες»,
το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
προσφέρουν το πρόγραμμα για όγδοη φορά.

Ενδεικτικά Αντικείμενα: Λογοτεχνία στο διαδίκτυο, αξιοποίηση ψηφιακού & πολυμεσικού περιεχομένου, ειδικά λογισμικά &
ψηφιακές εφαρμογές για τη φιλολογική έρευνα και διδασκαλία, ψηφιακή λογοτεχνία και υπερκείμενο

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Τάκης Καγιαλής, Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διάρκεια εξ αποστάσεως επιμόρφωσης: 18/9/2017 - 11/12/2017
Εγγραφές: 15 Ιουνίου - 15 Σεπτεμβρίου 2017
http://www.digilit-edu.net