2019 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης υλοποιούνται με Βιντεομαθήματα (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum κ.ά.) και οδηγούν σε λήψη Πιστοποιητικού από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»
Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ώρες επιμόρφωσης: 450 (37.5 ECVET)
Έναρξη Σεμιναρίου: 8 Ιουλίου 2019
Εγγραφές: έως 15 Ιουλίου 2019
Διάρκεια: 7 μήνες
Κόστος: 450 ευρώ (€), μείωση του κόστους 5%, ή 10% (ανάλογα με την εκπτωτική κατηγορία), καταβολή του κόστους σε 2 δόσεις
Ιστοσελίδα: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+SpecEduc6+2019/about

 

«Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)»
Διδάσκων: Δημήτρης Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Στατιστικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ώρες επιμόρφωσης: 72 (6 ECVET)
Έναρξη Σεμιναρίου: 8 Ιουλίου 2019
Εγγραφές: έως 15 Ιουλίου 2019
Διάρκεια: 6 Εβδομάδες
Προθεσμία υποβολής ασκήσεων του μαθήματος: 31 Αυγούστου 2019
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 60ευρώ (€) για απόκτηση Πιστοποιητικού
Ιστοσελίδα: https://coursity.gr/courses/UOI/StatAnal/2019_T1/about

 

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»
Διδάσκων: Γεώργιος Νικολάου, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (5 ECVET)
Έναρξη Σεμιναρίου: 8 Ιουλίου 2019
Εγγραφές: έως 15 Ιουλίου 2019
Διάρκεια: 5 Εβδομάδες
Προθεσμία υποβολής ασκήσεων του μαθήματος: 31 Αυγούστου 2019
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 60ευρώ (€) για απόκτηση Πιστοποιητικού
Ιστοσελίδα: https://coursity.gr/courses/UOI/IntercultEduc/2019_T1/about

 

«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ
Διδάσκουσες: Γιώτα Δημητροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αμάντα Φιλιππάτου
Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Έναρξη Σεμιναρίου: 8 Ιουλίου 2019
Εγγραφές: έως 15 Ιουλίου 2019
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (5 ECVET)
Διάρκεια: 6 εβδομάδες & 5 εβδομάδες αντίστοιχα
Προθεσμία υποβολής ασκήσεων των μαθημάτων: 31 Αυγούστου 2019
Ιστοσελίδα:
Μέρος Ι: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+SpecEduc3+2019/about

Μέρος ΙΙ: https://coursity.gr/courses/UOI/SpecEduc4/2018B/about

 


Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Γνώση χωρίς σύνορα-Νέες ευκαιρίες
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος υλοποιούνται ένα πλήθος διαφορετικών προγραμμάτων, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, που έχουν ως σκοπό να μεταδώσουν στους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους εξειδικευμένες γνώσεις,
στο χώρο της οικονομίας, της διοίκησης, των χρηματοοικονομικών, της ναυτιλίας, της ψυχολογίας και της συμβουλευτικής σε γνωστικά αντικείμενα όπως η διοίκηση μονάδων υγείας, η διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, το στρατηγικό μάνατζμεντ, η διοίκηση δημοσίων οργανισμών, η εφαρμοσμένη συμβουλευτική, η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων κ.α.
Το πρόγραμμα «Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες» απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, πτυχιούχους ακαδημιών και μεταλυκειακών ιδρυμάτων, καθώς και σε απόφοιτους Λυκείου με επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας.
Η εκπαίδευση των προγραμμάτων γίνεται μέσω του διαδικτύου και με τη χρήση αναρτημένου, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, εκπαιδευτικού – συγγραφικού υλικό, προσεχτικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Στα προγράμματα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ (καθηγητές) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία.
Η πιστοποίηση των γνώσεων γίνεται με διαδικτυακά τεστ εντός ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη λήψη του πιστοποιητικού επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης
και η χορήγηση των προβλεπόμενων πιστωτικών μονάδων (ECVET).
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνος Καρανάτσης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
www.elearn.econ.uoi.gr/elearn/gr/index.html