ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Επιμόρφωσης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»
(Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, 13:00-15:00, Αμφιθέατρο Π.Τ.Δ.Ε., α όροφος)
Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Δρ. Ασημίνα Κούρου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 


Επιμόρφωση προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2014-2018: 425 Ώρες Επιμόρφωσης)

Από το 2014 το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και η Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεργάζονται και υλοποιούν δράσεις επιμόρφωσης για όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (διοικητικό προσωπικό, μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π., συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες, και προσωπικό ασφαλείας).
Οι δράσεις επιμόρφωσης διέπονται από τον «Κανονισμό υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και τη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου, Συνεδρία 1463/167/6.12.2016).
Η θεματολογία των προγραμμάτων καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα διάγνωσης εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών αναγκών, που πραγματοποιήθηκε από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τη Διεύθυνση Διοικητικού.
Η επιμόρφωση καλύπτει μία ευρεία γκάμα αντικειμένων, όπως θέματα που αφορούν στη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης (νομιμότητα και διαφάνεια, εκπαίδευση προϊσταμένων, δημόσια έγγραφα, ψηφιακές υπογραφές), θεσμικό πλαίσιο που αφορά στα ΑΕΙ (εκλογές-εξελίξεις μελών ΔΕΠ), δεξιότητες πληροφορικής (Word, Excel, PowerPoint, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο), δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας, καθώς και θέματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας (πυροπροστασία, προστασία από σεισμούς, παροχή πρώτων βοηθειών).
Οι δράσεις επιμόρφωσης πραγματοποιούνται στις αίθουσες του ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος», στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η επιμόρφωση παρέχεται στα μέλη του προσωπικού δωρεάν, είτε στο πλαίσιο σεμιναρίων με εσωτερικούς επιμορφωτές/εισηγητές-μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου που παρέχουν αμισθί εκπαίδευση σε αντικείμενα της ειδικότητας και επαγγελματικής τους εμπειρίας, είτε στο πλαίσιο σεμιναρίων σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες εκτός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που παρέχουν δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για το προσωπικό του Πανεπιστημίου, μετά από σχετικά αιτήματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία, από το 2014 έως το 2018, έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών (ΕΕΔΕΠ), και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας-Παράρτημα Ιωαννίνων.
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών (2014-2018), στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης προσωπικού που οργάνωσαν το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και η Διεύθυνση Διοικητικού, πραγματοποιήθηκαν 425 ώρες επιμόρφωσης, τις οποίες παρακολούθησαν 226 μοναδιαία* μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και χορηγήθηκαν 585 βεβαιώσεις και πιστοποιητικά επιμόρφωσης.
*Σημείωση: 226 μοναδιαία μέλη προσωπικού: δηλαδή το κάθε μέλος του προσωπικού υπολογίζεται μόνο την πρώτη φορά που συμμετέχει σε σεμινάριο επιμόρφωσης για την περίοδο των 4 ακαδημαϊκών ετών 2014 -2018, χωρίς να υπολογίζεται στον συνολικό αριθμό (μοναδιαίων) συμμετεχόντων η συμμετοχή του ίδιου ατόμου σε επόμενα σεμινάρια της ίδιας περιόδου. Εάν η συμμετοχή δεν υπολογιστεί μοναδιαία, τότε ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ανέρχεται στα 585 άτομα.

Seminar UoI