Εκπαίδευση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες (Ακ.Έτος 2016-2017)


Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με πρωτοβουλία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου μας πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) και την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών (ΕΕΔΕΠ) και ξεκίνησε η υλοποίηση δωρεάν σεμιναρίων πρώτων βοηθειών για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη ΜΕΘ ΠΓΝΙ και την ΕΕΔΕΠ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, πραγματοποιήθηκαν τρία τετράωρα δωρεάν σεμινάρια με τίτλο
«Εκπαίδευση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ»,
στα οποία εκπαιδεύτηκαν συνολικά 116 φοιτητές από 16 πιστοποιημένους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) εκπαιδευτές.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος», στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Flyer FA 2016 2017 final