ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ακ. Έτος 2016-2017)

Από το 2014 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και η Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
συνεργάζονται για την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η θεματολογία των προγραμμάτων επιμόρφωσης καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα διάγνωσης εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών αναγκών.
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ και της Διεύθυνσης Διοικητικού,
πραγματοποιήθηκαν 89 ώρες επιμόρφωσης, τις οποίες παρακολούθησαν 215 μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
και συγκεκριμένα, διοικητικοί υπάλληλοι, συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες, μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.
Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η επιμόρφωση κάλυψε μία ευρεία γκάμα αντικειμένων, όπως θεσμικό πλαίσιο που αφορά στα ΑΕΙ (εκλογές-εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π), δεξιότητες πληροφορικής (word, excel), υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, πυροπροστασία, και παροχή πρώτων βοηθειών.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος», στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Flyer Staff training 2016 2017 final