ΝΕΑ Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης με Βιντεομαθήματα 
Έναρξη αιτήσεων: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

- Καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο
(βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum κ.ά.)
- Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Δωρεάν παρακολούθηση
Εφόσον κάποιος επιθυμεί να λάβει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, καλείται να καταβάλει ένα προσιτό αντίτιμο.

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Περισσότερες Πληροφορίες:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/elearn
www.coursity.gr

2018 COURSITY POSTER