Εκπαίδευση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ
Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

flyer studentsfa

Για 3η συνεχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) & την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών (ΕΕΔΕΠ) υλοποίησαν δωρεάν σεμινάρια εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες και Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υλοποιήθηκαν τρία δωρεάν σεμινάρια με τίτλο «Εκπαίδευση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ», στα οποία εκπαιδεύτηκαν συνολικά 130 φοιτητές από 24 πιστοποιημένους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) εκπαιδευτές.
Να σημειώσουμε ότι η συστηματική υλοποίηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με πρωτοβουλία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δέκα (10) δωρεάν σεμινάρια, στα οποία εκπαιδεύτηκαν συνολικά 382 φοιτητές από 62 πιστοποιημένους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) εκπαιδευτές. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εισήγηση σε ολομέλεια και πρακτική εξάσκηση σε μικρές ομάδες, υπό την επιστημονική εποπτεία του Δρ. Αθανάσιου Κιτσάκου, Διευθυντή ΕΣΥ ΜΕΘ ΠΓΝΙ και Προέδρου της ΕΕΔΕΠ. Η εκπαίδευση παρέχεται στους φοιτητές δωρεάν από τη ΜΕΘ ΠΓΝΙ και την ΕΕΔΕΠ, μετά από σχετικά αιτήματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε αίθουσες του ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος», στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Η δράση συνεχίζεται και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
http://dikeppee.uoi.gr/kek
Fb: kekuoi