Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς όλους τους Φοιτητές ΠΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για συμμετοχή σε σεμινάριο με τίτλο
«Εκπαίδευση φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες» (9-12-2019, 15:30-18:00)
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Π.Τ.Δ.Ε., Α΄ όροφος. 
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on-line στον σύνδεσμο που ακολουθεί, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2019 (10.00 π.μ.) και θα παραμείνει ενεργός έως τις 5 Δεκεμβρίου 2019 (10.00 π.μ.):
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/fa
Η συμμετοχή θα βασιστεί στη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης αίτησης (αριθμός θέσεων: 114 άτομα).

Νέο Σεμινάριο για Προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΝΕΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»
(Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, 13:00-15:00, Αμφιθέατρο Π.Τ.Δ.Ε., α όροφος)
Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Δρ. Ασημίνα Κούρου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα εξής μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
Μέλη Δ.Ε.Π., Μέλη Ε.Ε.Π., Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Μέλη Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικοί υπάλληλοι, Συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες, Προσωπικό ασφαλείας
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on-line στον σύνδεσμο που ακολουθεί, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2019 (11.00 π.μ.) και θα παραμείνει ενεργός έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019 (11.00 π.μ.):
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist
Flyer staff 9 12 2019

 

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΝΕΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Εκπαίδευση φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες»
(Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, 15:30-18:00, Αμφιθέατρο Π.Τ.Δ.Ε., α όροφος)
Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Δρ. Ασημίνα Κούρου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
Δικαίωμα συμμετοχής: Φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on-line στον σύνδεσμο που ακολουθεί, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2019 (10.00 π.μ.) και θα παραμείνει ενεργός έως τις 29 Νοεμβρίου 2019 (13.00 μ.μ.):
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/fa
Flyer students 9 12 2019


ΝΕΑ Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης: ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΝΕΑ Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης (ΙΟΥΛΙΟΣ 2019)
Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης υλοποιούνται με Βιντεομαθήματα (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum κ.ά.) και οδηγούν σε λήψη Πιστοποιητικού από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σεμινάρια-Ιούλιος 2019
«ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»
«Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)»
«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»

Περισσότερες πληροφορίες: http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/elearn