Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ακ. Έτος 2016-2017)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ακ. Έτος 2016-2017)

Από το 2014 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και η Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
συνεργάζονται για την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η θεματολογία των προγραμμάτων επιμόρφωσης καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα διάγνωσης εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών αναγκών.
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ και της Διεύθυνσης Διοικητικού,
πραγματοποιήθηκαν 89 ώρες επιμόρφωσης, τις οποίες παρακολούθησαν 215 μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
και συγκεκριμένα, διοικητικοί υπάλληλοι, συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες, μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.
Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η επιμόρφωση κάλυψε μία ευρεία γκάμα αντικειμένων, όπως θεσμικό πλαίσιο που αφορά στα ΑΕΙ (εκλογές-εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π), δεξιότητες πληροφορικής (word, excel), υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, πυροπροστασία, και παροχή πρώτων βοηθειών.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος», στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Flyer Staff training 2016 2017 final

Εκπαίδευση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες (Ακ.Έτος 2016-2017)

Εκπαίδευση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες (Ακ.Έτος 2016-2017)


Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με πρωτοβουλία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου μας πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) και την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών (ΕΕΔΕΠ) και ξεκίνησε η υλοποίηση δωρεάν σεμιναρίων πρώτων βοηθειών για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη ΜΕΘ ΠΓΝΙ και την ΕΕΔΕΠ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, πραγματοποιήθηκαν τρία τετράωρα δωρεάν σεμινάρια με τίτλο
«Εκπαίδευση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ»,
στα οποία εκπαιδεύτηκαν συνολικά 116 φοιτητές από 16 πιστοποιημένους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) εκπαιδευτές.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος», στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Flyer FA 2016 2017 final

 

"Ιατρική Γενετική"-Έναρξη νέων εγγραφών_6.2017

«Ιατρική Γενετική» (Εξ αποστάσεως Εξειδικευμένη επιμόρφωση: Έναρξη νέων εγγραφών, Ιούνιος 2017)
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το πρόγραμμα Εξ αποστάσεως Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης «Ιατρική Γενετική» (2017-2018), το οποίο υλοποιεί για δεύτερη φορά το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:
Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εμμανουήλ Καναβάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αντικείμενα:
Εισαγωγή στην Κυτταρογενετική, Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες, Μενδελιανή Ιατρική Γενετική, Μη-Μενδελιανή Ιατρική Γενετική, Μοριακή Διάγνωση, Γενετική Συμβουλευτική, Γονιδιωματική Ιατρική, Προγεννητική Διάγνωση Μονογονιδιακών Νοσημάτων, Προγεννητική Διάγνωση και Θεραπεία, Συγγενείς Ανωμαλίες, Σύνδρομα, Γενετική του Καρκίνου, Φαρμακογονιδιωματική, Γονιδιακή Θεραπεία, Βιοηθική και Κοινωνικές Διαστάσεις της Γενετικής.

Απευθύνεται σε :
Επαγγελματίες υγείας, απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Ανωτάτης Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων), απόφοιτους Τμημάτων Φυσικής και Χημείας (με μεταπτυχιακό τίτλο σε βιοϊατρικά αντικείμενα), καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών με ειδικό ενδιαφέρον προς το αντικείμενο

Περιλαμβάνει:
1 εβδομάδα Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση (Ιωάννινα ή Αθήνα)
Το πρόγραμμα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Διάρκεια προγράμματος:
2/10/2017 - 25/6/2018

Εγγραφές:
19 Ιουνίου - 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
http://www.medical-genetics-uoi.net/

FLYER Genetics 2017 2018

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες-Έναρξη νέων εγγραφών-6/2017

«Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Εξ αποστάσεως επιμόρφωση: Έναρξη νέων εγγραφών, Ιούνιος 2017)
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το πρόγραμμα Εξ αποστάσεως επιμόρφωσης «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες», το οποίο υλοποιούν για όγδοη φορά το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
www.digilit-edu.net

Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Τάκης Καγιαλής, Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ενδεικτικά Αντικείμενα:
Λογοτεχνία στο διαδίκτυο, αξιοποίηση ψηφιακού & πολυμεσικού περιεχομένου, ειδικά λογισμικά & ψηφιακές εφαρμογές για τη φιλολογική έρευνα και διδασκαλία, ψηφιακή λογοτεχνία και υπερκείμενο
Το πρόγραμμα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Διάρκεια προγράμματος:
18/9/2017 - 11/12/2017

Εγγραφές:
15 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
www.digilit-edu.net

Poster digilit 9 2017